Atlas vlakových cestujících

1. prosince 2017 v 18:25 | LiPo |  Úvahy a názory
Aby bylo hned na začátku jasno, nevracím se na blog, jen mě hrozně lákalo napsat tento článek. Usmívající se

Pro vysokoškoláky je už tak nějak typické, že určitou část svého času tráví na kolejích. Nejinak je tomu i u mě, ovšem zatímco mnozí mí spolužáci jsou nuceni na kolejích i přespávat, já se s kolejemi setkávám vždy jen asi tak na dvě hodiny denně. V mém případě se totiž nejedná o koleje ubytovací, nýbrž vlakové, do školy totiž dennodenně dojíždím. Není to až tak nepohodlné, z domova do školy to mám jen nějakých 50 kilometrů a navíc bez přestupu, takže cesta většinou uběhne rychle a mnohdy ve vlaku zvládnu udělat i část školní práce. A kromě toho jsem se díky svému dojíždění stal tak trochu odborníkem na různé druhy vlakových pasažérů. Kdo se tedy chystá na cestu vlakem a zajímá ho, jaké typy spolucestujících v něm může potkat, nechť si přečte tuto odb(p)ornou studii, ke které mě inspiroval článek mé dlouhodobě oblíbené blogerky Káji.


Někteří vlakoví cestující jsou jako houby - taky vás dokážou pořádně otrávit. Proto tedy atlas vlakových cestujících, podobně jako atlas hub. A podobně jako houby rozdělujeme na jedlé, nejedlé a jedovaté, můžeme rozdělit i cestující ve vlaku na příjemné, neutrální a... otravné. Je nutné hned na začátku zdůraznit, že otravní cestující se vyskytují sice podstatně méně často než cestující příjemní, zato jich však existuje mnohem víc druhů, jsou tedy značně zákeřní.

Základní poznávací znamení, podle kterého už na začátku často rozlišíte příjemného spolucestujícího od nepříjemného, je zdvořilostní otázka při přistoupení. Druhy příjemné používají větu "Dobrý den, prosím, máte tady volno?" obecně mnohem častěji než druhy nepříjemné. Ani tento ukazatel však není zcela spolehlivý, jelikož se mohou vykytnout i příjemné druhy zcela nemluvné a někdy se též stane, že cestující, který se zprvu jevil být druhem příjemným, se nakonec ukáže jako druh nepříjemný. A tuto poučku také nelze aplikovat na situaci, kdy vy sami k někomu přisedáváte, jelikož tehdy jste to přirozeně vy, kdo onu otázku pokládá, nepatříte-li ovšem také mezi druhy ultratiché.


Základní druhy příjemných cestujících jsou následující:

koukač oknový
Jedná se o neškodný druh vyznačující se zájmem o okolní krajinu. Jelikož je však koukání z okna poměrně uspávací, mnozí exemláři tohoto druhu, se kterými se lze setkat, časem polevují v pozornosti a přirozeně se stávají spáči unavenými. Tento vývoj je tím pravděpodobnější, čím delší cestu koukač absolvuje.

spáč unavený
Příjemný, leč trochu lehkomyslný druh, jelikož má tendenci podceňovat nebezpečí, že ho ve spánku někdo okrade, nebo že přejede stanici, ve které chtěl vystoupit.
 
čtenář tichý
Po celou dobu cesty je skloněný nad knihou a jediný zvuk, který vydává, je šustění při otáčení stránek. Musím dodat, že právě k tomuto druhu cestujícího patřím i já. Je nutné jej důsledně rozlišovat od čtenáře hlasitého (zobrazeného v seriálu Mr. Bean), který na rozdíl od čtenáře tichého patří mezi druhy otravné, avšak vyskytuje se velmi vzácně.

mobilník neškodný (příbuzné druhy notebookář neškodný a tabletovec neškodný)
Poměrně hojně se vyskytující druh. Čas ve vlaku tráví tichým používáním mobilu / notebooku / tabletu / kterékoliv z moderních technologií, čímž je zcela zaujat. Mobilníka neškodného je třeba rozlišovat od mobilníka hovorného (podrobněji popsaného mezi druhy otravnými), který během cesty používá mobil k telefonování.


Mezi vlakovými cestujícími lze vydělit několik druhů tzv. neutrálních, které mohou být řazeny někdy mezi druhy příjemné, jindy mezi druhy otravné, záleží totiž na konkrétním exempláři. Jsou to především tyto dva druhy:

poslouchač hudební sluchátkový
Většinou jej řadíme mezi druhy příjemné, mohou se ale vyskytnout i (zřejmě nedoslýchavé) exempláře, které mají hudbu puštěnou ve sluchátkách příliš nahlas, takže je dobře slyšitelná i pro ostatní cestující. Takové exempláře patří k druhům otravným.
Jiným poddruhem posluchače hudebního je posluchač hudební nesluchátkový, který pouští hudbu nahlas naprosto cíleně (většinou tak, aby si ji mohl "vychutnat" celý vagon). Tento poddruh řadíme jednoznačně mezi druhy otravné, naštěstí však nepříliš hojně rozšířené.

kecal přátelský
Vyznačuje se tím, že rád oslovuje své (neznámé) spolucestující, případně průvodčího, a to s cílem si s nimi popovídat. V některých případech může být takový rozhovor příjemný, zvlášť vyhlíží-li onen člověk sympatickým dojmem, důležité je však i téma rozhovoru a jeho délka. Je-li kecal přátelský člověk milý, mluví o něčem hezkém a zároveň nepříliš dlouho, máme tendenci řadit ho spíše k druhům přijemným. Jedná-li se o člověka nesympatického, téma rozhovoru pociťujeme jako nevhodné a navíc rozhovor ne a ne skončit, zařadíme ho nepochybně mezi druhy otravné.


A nyní se dostáváme k druhům otravným, kterých je - jak už bylo avizováno - větší množství:

smraďoch obecný
Bohužel poměrně rozšířený druh, jehož otravnost spočívá v obtěžování spolucestujících svým tělesným pachem. Vyznačuje se především neznalostí deodorantu. Příbuzným druhem je také smraďoch cigaretový, jehož lze často odhalit již na nástupišti, a to tím, že nerespektuje zákaz kouření na nádraží a těsně před příjezdem vlaku si ještě vychutnává svou pravidelnou dávku nikotinu.

smraďoch jídelní
Taktéž příbuzný druh smraďocha obecného, který však neobtěžuje spolucestující zápachem svého těla, nýbrž nějaké silně aromatické potraviny, kterou ve vlaku konzumuje. Nejčastěji se jedná o salám nebo jídlo z McDonald's či KFC.

místožrout roztahovačný
Poznáme ho podle toho, že ačkoliv cestuje sám, zabere vždy více než jedno místo. Mnozí místožrouti si vystačí s uložením svého zavazadla na vedlejší sedadlo, existují však i exempláře, které si navíc natáhnou nohy na protější sedačku. Otravnost místožrouta roste přímo úměrně s mírou obsazenosti vlaku.

kecal neohleduplný
Navzdory podobnému názvu nemá příliš mnoho společného s kecalem přátelským. Na rozdíl od něj necestuje sám, ale vždy s nějakými rodinnými příslušníky nebo známými, s nimiž se bez ustání neúměrně hlasitě baví. Existuje však i příbuzný druh kecal ohleduplný, který sice činí totéž, nýbrž potichu, proto ho nelze řadit mezi otravné druhy.

mobilník hovorný
Příbuzný druh mobilníka neškodného, ovšem na rozdíl od něj si s mobilem během cestování pouze nehraje ani jen tiše neposílá SMS, nýbrž přímo telefonuje. Jedná se však většinou o jeden z méně otravných druhů, pokud se ovšem nesetkáme s exemplářem poddruhu mobilník hovorný hlasitý, který při telefonování navíc řve na celý vagon.

brblavec nespokojený
Vyznačuje se tím, že má tendenci si neustále komukoliv (spolucestujícím, průvodčímu, imaginární bytosti na vedlejším sedadle) na cokoliv (zpoždění, nedostatek míst k sezení, vysoká cena jízdenky, počasí, hladomor v Africe) stěžovat. Pakliže vás se svými stížnostmi osoloví, nedoporučuje se mu otevřeně oponovat, jelikož v takovém případě mohou být některé exempláře i agresivní.

vyřvávač neomalený
Druh podobný kecalovi neohleduplnému, mobilníkovi hovornému hlasitému i brblavci nespokojenému, na rozdíl od nich však navíc potenciálně nebezpečný. Jeho zvlášť rizikovým poddruhem je vyřvávač neomalený fotbalový, což je jeden z nejjedovatějších - pardon - nejotravnějších a zároveň nejnebezpečnějších druhů vlakových cestujících. Příslušníci tohoto druhu cestují téměř vždy ve skupinách, přičemž čím větší skupina je, tím větší riziko hrozí, neboť s velikostí skupiny stoupá míra agresivity. Při setkání s tímto druhem se doporučuje neprodleně opustit dopravní prostředek, a to i za cenu značně opožděného příjezdu na místo určení!

chrchlavec bezohledný
Druh trpící virózou, angínou, chřipkou nebo čímkoliv podobným, který si navzdory tomu, že neustále kašle, nezakrývá ústa. Vzhledem k tomu, že šíří infekci, lze i tento druh označit za potenciálně nebezpečný.

závislák cigaretový/alkoholový
Dva nepříliš často se vyskytující, avšak velmi otravné druhy, které nedokážou ani během cesty vlakem zkrotit svou závislost. Závislák cigaretový tráví čas ve vlaku tím, že si přímo na sedadle, případně na stolku u okna, ubaluje nové cigarety, přičemž rozsypaný tabák (případně i jinou náplň) zamete nohou pod sedadlo. Závislák alkoholový má potřebu během cesty konzumovat alkohol. Láhev si většinou vytáhne už krátce po rozjezdu; v případě, že se jedná o tvrdší alkohol, si sebou občas veze i "panáka", do nějž si průběžně dolévá.


Závěrem je nutné konstatovat, že přes možnost výskytu výše uvedených otravných druhů je cesta vlakem ve většině případů zaležitostí klidnou a příjemnou, není tedy třeba se jí nijak obávat. Já, který jsem takových cest zvládl už jistě několik stovek, jsem toho živoucím důkazem. Usmívající se
 
S jakými z uvedených druhů se nejčastěji setkáváte vy? Nebo narážíte i na nějaké jiné druhy, které jsem ve svém atlasu neuvedl? Pište do komentářů.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 David David | E-mail | Web | 5. března 2018 v 14:27 | Reagovat

Na mě nejvíce sedí koukač oknový + mobilník neškodný. :-D

Jelikož jezdím vlakem velmi často, setkal jsem se snad už se všemi druhy, těžko říct, jestli ještě něco, spíše ale ne, tvůj výběr mi přijde velmi podrobný. :-)

2 David David | E-mail | Web | 5. března 2018 v 14:27 | Reagovat

*jestli ještě něco chybí

3 Kája Kája | Web | 11. listopadu 2018 v 14:31 | Reagovat

Mohla by nastat další výjimka... :)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
Nechť každý ten, kdo opováží se z tohoto blogu cokoli okopírovati, trpce zpytuje svědomí své, neb strašlivé útrapy jej neminou! Rovněž tak reklamy psáti zde zakázáno jest, pročež taková stvoření drzá, rozumem chudá, náležitý trest zajisté postihne!